آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت Antiscalant

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نوعی حلال است که به منظور پاکسازی و از بین بردن مواد شیمیایی موجود در غشاهای دستگاه تصفیه آب ، که سخت شده اند ،
استفاده می شود.
هر سیستم غشایي نظیر سیستم RO بطور طبیعی بر اثر وجود مواد معلق، املاح محلول و پارامترهای میکروبی موجود در آب خوراک
دچار گرفتگی می شود که این امر لزوم در نظر داشتن پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی صحیح سیستم را ضروری می سازد.
انواع مواد بازدارنده رسوب
آنتی اسکالانت پایه فسفوناته )فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت(
اغلب آنتی اسکالانت ها دارای ساختار مولکولی با گروههای عاملی شامل اسید كربوكسیلیك (-COOH) یا فسفات هستند. مولكولهاي
پلي اكریل با وزن مولکولی پایین )جرم مولكولي بین 100 - 5000 ( شامل چندین گروه عامل اسید كربوكسیلیك هستند و به طور مشترك
در بسیاري از بازدارندهها مورد استفاده قرار ميگیرند. این بازدارندهها در جلوگیري از تشكیل سولفات و كربنات جزء بهترینها هستند،
اما خاصیت پراكندهسازي آنها محدود است .
آنتی اسکالانت پایه پلیمر
مزایای آنتی اسکالانت های پلیمری :
- غلظت بالایی دارند .
- اجازه رسوب گذاری به هیچ نوع رسوب کربناتی و فسفاتی را نمی دهد .
- جهت طیف وسیعی از آبها از جمله آب دریا، آب شور چاه ها، آب های سخت شیرین، آب های با سختی زیر 1000ppm استفاده می
گردند .
- به علت قدرت بالای کیلیت کنندگی (chelating agent) عملکرد بهتری از خود نشان می دهد .
- با نرخ خوردگی بسیار پایین تر )ضدخوردگی( .
- غیرسمی بوده و مشکلات پوستی و تنفسی جهت انسان ندارند .
- عملکرد خوب پراکنده کنندگی (dispersant) در برابر رسوبات کربناتی و سولفاتی دارند .
- نیاز به شستشوی ممبراین را در فاصله زمانی طولانی تری فراهم می کنند .
- احتمال تشکیل جلبک و آلاینده های زیستی را به مقدار زیادی کاهش می دهند .

شهرک گلستان ، بلوار امیرکبیر ، خ گلها، میدان اتریش، خ بنفشه ، بنفشه 10، مجتمع تجاری اداری باران. طبقه دوم ، واحد 323

 

ایمیل: info@parsiomran.com

تلفن: 44750552 21 98+

موبایل: 9122118015 98+

فکس: 44764534 21 98+

 

© 2017-2018 parsiomran.com all right reserved